Phim Hay | Phim hd | Xem Phim Online Chất Lượng Cao

Assassin Legend (2018)
Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha

Trình duyệt nên hỗ trợ FLASH và Javascript
Thông tin
3.2 6 10 0
Của bạn:
0/10
Đánh giá 3.2 từ 6 thành viên

Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng (cai trị từ 221 TCN đến 210 TCN). Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện. Phim kể về cuộc đời của Kinh Kha trước khi đi ám sát Tần Vương

Tin tức nổi bật